VÅR VELFERDSTEKNOLGI

Velferdsteknologi er i Norge et bredt begrep som omfavner det meste av hjelpemidler som påvirker velferden. For Caretech er velferdsteknologi i hovedsak elektroniske hjelpemidler og digitale verktøy som alenestående, eller sammen, kan bistå til en tryggere og bedre hverdag for våre eldre (tjenestemottaker), pårørende og tjenesteleverandør.

Tryggere bevegelighet i hjemmet

Vi leverer et utvalg av velferdsteknologi spesielt valgt for å hjelpe både omsorgsarbeidere og pasienter slik at pasienten skal kunne leve hjemme lengre.

Høyere søvnkvalitet

Høy søvnkvalitet er essensielt for god helse og høy livskvalitet. Vi har derfor flere produkter i vår portfolio som skal bidra til å forbedre søvnkvaliteten til pasienten.

En lettere arbeidsdag

Selv om all vår velferdsteknologi er hjelpemiddler for omsorgsarbeidere, tilbyr vi også teknologi som er utviklet spesielt med de varme hendene i tankene.

TRYGGERE BEVEGELIGHET I HJEMMET

Digitale nøkler og utvidet trygghet

Digitale nøkler er et nøkkelfritt låssystem som benytter seg av digitale nøkler som et supplement til alarmene, og gir en utvidet trygghetsopplevelse for alle.

Dette er en individuelt oppsettbar sensorlås som fungerer på 95 % av alle norske låser. Den kobles opp mot en applikasjon som gjør at låsen er uavhengig av en mekanisk nøkkel.

Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerheten ved at nøkler ikke blir borte.

Levert av Careto
APP

APP

Hjemmetjenesten benytter en app med identifisering som fungerer som en digital nøkkel, og har dermed alltid mulighet til å låse seg inn der det trengs.

Pårørende kan også få tilgang til denne appen for å bistå beboeren ved behov. Systemet vil også notere hvem fra som har vært på besøk hos beboeren.

Kan kobles til alarmscenarioet

Kan kobles til alarmscenarioet

Låsen vi benytter oss av lar seg enkelt installere uten låsesmed, og informasjonen fra låsen kan brukes i alarmscenarioet til beboeren.

Dette vil si at om beboeren ikke skal bevege seg utenfor leilighetens sin innenfor et bestemt tidsrom, vil det gå en alarm til personalet når døren åpnes i dette tidsrommet.

AALT-Portalen<sup>TM</sup> er teknologiuavhengig

AALT-PortalenTM er teknologiuavhengig

Integrasjon av den digitale dørlåsen er et godt eksempel på hvordan AALT-portalenTM er teknologiuavhengig og tar inn nye, gode løsninger når de er tilgjengelige på markedet.

Avansert trygghetsalarm

Aleris GPS Pro-alarmTM er alarmsystemer som har flere innebygde funksjoner utover selve alarmknappen og fungerer både i og utenfor boligen. Inne i boligen blir beboerne utstyrt med alarmsendere som gjennom trådløs teknologi sporer beboeren inne på institusjonen og i uteområdene, og kan nås med en sender montert på yttervegg.

Levert av Careto
Beboere med større bevegelighet

Beboere med større bevegelighet

For beboere med større bevegelighet benytter vi GPS-alarmer med innebygget SIM-kort og toveistale.

Ved å kun bruke GPS på de som har større bevegelighet utover institusjonen og i områdene rundt, reduserer vi kostnadene til våre kunder.

Tilpasning av alarmtjenesten

Tilpasning av alarmtjenesten

Gjennom AALT-portalen setter vi sammen alarmer i et alarmscenario tilpasset hver enkelt beboer.

Ved bruk av geografisk soner i bygningskart og Google MapsTM har hver beboer sin bestemte sone de kan bevege seg innenfor. Det vil gå en alarm til personalet kun når beboeren beveger seg utenfor denne sonen.

Kostnadsreduksjon og oppsett

Kostnadsreduksjon og oppsett

Våre kunder reduserer sine alarmer med over 80 % når løsningen er implementert og hver enkelt beboer har fått satt opp sitt eget alarmscenario.

Oppsett av alarmscenario og integrasjon av ulike alarmutstyr gjøres av en superbruker etter gjennomgått opplæring.

Trådløs alarmsender med alarmknapp og innebygd posisjonering

Alarmsenderen kan brukes som armbånd, henges rundt halsen eller festes med clips.

Enheten har innebygd sporing med RFID som gir eksakt posisjon til brukeren ved alarm.

En to-veis alarmsender som vet om når mottakker har mottatt alarmen. Fungerer både som aktiv- og passiv alarm-enhet.

Levert av COBS
Lang batterilevetid

Lang batterilevetid

Enheten har en batterlevetid på 20-30 000 sendinger.
Designet for en sikker og problemfri hverdag

Designet for en sikker og problemfri hverdag

Senderen kan uten problemer bæres under klær eller i en lomme.
Muligheter

Muligheter

Enheten kan sende alarm til displayer, telefoner/ terminaler, grafiske kart eller til mobiltelefoner.

Trygg medisinering

Caretech er glad for å representere DoseCan det komplette e-medisin-system fra Danmark. Systemet er i daglig bruk i mer enn 35 kommuner. DoseCan støtter multidose, dosett og medisiner som øyedråper, salver m.m.

Det er enkelt for sykepleieren å oppdatere medisineringen i den sentrale løsningen og den kan også integreres til e-Resept. I lokket er det et integrert sim-kort og det varsles når en skal ta medisin og det går et varsel til appen hos personalet når det ikke er kvittert for at medisinen kan tas.

Prisen for DoseCan for 3 år er i overkant av 3 måneders leie for noe mer avanserte løsninger.

Levert av DoseSystem
Varslingsfunksjon

Varslingsfunksjon

Lokket har et display med huskefunksjon. Funksjonen varsler brukeren visuelt og med pipelyder når det er tid for legemiddel.

Kvittér med OK-knappen

Kvittér med OK-knappen

Når legemiddelet er tatt, skal brukeren kvittere med et trykk på den eneste knappen på boksen: OK-knappen. DoseSystem-appen sørger for at personalet har oversikt over hvem som har kvitert for legemiddelet sitt.

Trygg på tur

Trygg på tur

Lokket på DoseCan kan tas av og tas med i vesken sammen med en mindre mengde legemiddel. Dermed er huskefunksjonen og kvitteringsknappen lett tilgjengelige når brukeren er hjemmefra.

Skjerm med alarmoversikt på kart

WebMap kan henges opp på veggen og viser kart over hvor ulike alarmer utløses. Skjermen har også en alarmoversikt sortert etter prioritering i en liste.

Levert av COBS
Oversiktlige alarmsituasjoner

Oversiktlige alarmsituasjoner

Applikasjonen gjør det svært enkelt å orientere seg i en alarmsituasjon .
Mange kart og alarmpunkter

Mange kart og alarmpunkter

Skjermen kan ha opptil 10 kart og 100 alarmpunkter.
Tydelig markering av alarmer

Tydelig markering av alarmer

Alarmene er fargekodet ut ifra prioritet, har ikon som symbliserer type alarm og de er tids-og datomerket.

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren legger merke til bevegelse, og registerer dette i web-portalen. Hjelper kan dermed se om brukeren beveger seg eller ikke.

Levert av Sensagon

HØYERE SØVNKVALITET

Tilstedeværelse i seng

Sengematten er en matte med innebygd sensor som registrerer om bruker er i sengen eller ikke.

Løsninger for å ha tilsyn med tilstedeværelse i seng kan benyttes til flere konstruktive formål i omsorg. Blant annet er det et svært nyttig verktøy ved arbeid med demente da det blant annet forhindrer vandring, som er en stor utfordring hos disse pasientene.

Levert av Sensagon
Forhindrer vandring

Forhindrer vandring

Hos pasienter med demens er vandring og uro en kjent utfordring, og en sengematte er med på å sikre et godt tilsyn for disse pasientene.

Vasler ved fravær

Vasler ved fravær

Om pasienten skulle forlate sengen på natten over en lengre periode, vil det gå en alarm til en hjelper som kan undersøke hvorfor pasienten ikke er i sengen.

Forhindrer at pasienten ligger for lenge

Forhindrer at pasienten ligger for lenge

Sengematten vil også varsle om pasienten har oppholdt seg i sengen over en lengre periode enn forventet.

Dette kan forhindre liggesår, unødvendig inaktivitet og at pasienten forskyver døgnrytmen.

Omfattende søvnsensor

Søvnsensoren er en sensor som måler søvnlengde, pustefrekvens, puls, bevegelse og søvnsyklus, og gjør at den kan analysere den faktiske søvnkvaliteten til brukeren.

Sensoren består av et tynt, trådløst belte som bruker ikke trenger å ha på seg, men som bare legges i sengen under lakenet. Den kobles opp mot applikasjonen via Bluetooth som analyserer søvnmønstre og kommer med forslag til hvordan bruker kan forbedre søvnen.

Levert av Sleepace
RestOn_Omfattende søvnsensor
Trenger ikke å festes til bruker

Trenger ikke å festes til bruker

Søvnsensoren er designet for å være sømløst inkludert i brukerens søvn. Den trenger ikke å festes til bruker, men skal kun ligge i sengen under lakenet. Beltet er ultratynt, og med et magnetisk lokk, festes sensoren til lakenet og skrur seg samtidig på.

Analyserer søvnkvaliteten

Analyserer søvnkvaliteten

Foruten å overvåke i puls og respirasjonsfrekvens, kan søvnsensoren også holde en omfattende oversikt på søvnen din. Søvntid og varighet, antall ganger bruker våkner opp og/eller snur seg og forlate sengen. I tillegg blir pust og puls analysert for å fastslå den faktiske søvnkvalitet-

Alarm for innsovning og vekking

Alarm for innsovning og vekking

Å bli vekket fra lett søvn kontra dyp søvn gjør at pasienten føler seg mer uthvilt. Søvnsensoren gir beskjed til den tilkoblede smarttelefonen når bruker er på den letteste delen av søvnsyklusen innenfor en ramme på 30 minutter. På denne måten blir det å våkne en bedre del av dagen for pasienten.

Den gir også beskjed når optimal innsovningstid er.

Nattlys styrt av bevegelsessensor

Nattlyset skrur seg på dersom sensoren oppdager bevegelse i nærheten. Lyset varer en stund etter avsluttet bevegelse, og slås deretter automatisk av. Lyset vil forbli på dersom bevegelsen fortsetter.

Levert av Sensagon

EN ENKLERE ARBEIDSDAG

Smarttelefonen tilpasset en hjelpers travle hverdag

Smarttelefonen er en enkel og konfigurerbar telefon som passer godt inn i hverdagen til en hjelper. Den skiller seg fra andre smarttelefoner ved at den er spesielt utviklet for situasjoner der tid og tilgjengelighet er helt avgjørende, og der tilgjengeligheten ikke kan være avhengig av mobilnettet.

Levert av COBS
 Toppskjerm

Toppskjerm

Toppskjerm for å vise alarmer og meldinger uten å måtte plukke opp telefonen
Gummigrep

Gummigrep

Gummigrep for å unngå å miste telefonen i ulike situasjoner.
Touchskjerm for hansker

Touchskjerm for hansker

En touchskjerm som fungerer med plasthansker og våte hender, samt fysiske knapper ved behov.