Rapport: Project – Välfärdsteknologi på äldreboenden

 
 
 

Project
Välfärdsteknologi på äldreboenden
Delrapport 2


Publisert 09.05.17 Sist oppdatert 09.05.17


 

Västerås stad har sedan 2005/2006 arbetat med modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom äldrenämndens ansvarsområde. Flera projekt har startats upp och Västerås ligger långt fram när det gäller införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

I september 2013 startades det ettåriga projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden. Projektet har redovisat goda resultat och har förlängts till och med 2017. Sedan augusti 2015 har projektet förstärkts med ytterligare en projektledare. Syftet med projektet var att kartlägga behov av, möjligheter med och konsekvenser av en ökad teknikanvändning på äldreboende.

Genom uppdrag från Myndigheten för delaktighet fick Västerås stad delta i regeringens satsning kring teknisk utveckling inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet var att utvärdera om generella begränsningsåtgärder i boendemiljön kunde minskas med stöd av nya tekniska lösningar och en förändrad inom- och utomhusmiljö. Deltagande har skett inom ramen för detta projekt och fokus har varit personer med demenssjukdom.

Resultat från projektet visar att teknik på äldreboende verkligen skapar nya möjligheter för individerna som bor där men för att möjliggöra detta måste synsättet förändras när det gäller teknikanvändning. Hittills har teknik på äldreboende i huvudsak använts som en del av arbetet med skyddsåtgärder för att t.ex. förebygga fall. Fokus måste nu flyttas till att se teknik som en möjliggörare för att stödja individens delaktighet, aktivitet samt stärka dennes intigritet.

 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Caretech sine kunder og prosjekter? Send en mail til kirsti@caretech.no eller benytt vårt kontaktskjema. 

Last ned og les hele rapporten her

Høyreklikk på filen som dukker opp på neste side og velg “last ned koblet fil som…”