Pressemelding: Aleris kjøper Arena Helseinnovasjon (Caretech AS)

[shareaholic app="share_buttons" id="24050176"]
 
Aleris-logo
 
 
 

Aleris kjøper Arena Helseinnovasjon (Caretech AS)

Oslo, 04 mars 2016: Aleris Omsorg AS har 15. februar kjøpt aksjemajoriteten (51 %) i e-care-selskapet Caretech AS. Caretech AS sitt hovedprodukt er velferdsteknologiplattformen AALT Portalen™ (Ambient Assisted Living Technology) som markedsføres gjennom datterselskapet Arena Helseinnovasjon. AALT Portalen™ knytter sammen ulike velferdsteknologiske løsninger for pasienter, brukere og personale, i hjemmetjenesten, omsorgsboliger og sykehjem. Aleris har i dag tjenester i hele helse- og omsorgskjeden.

- Vi har lenge vært interessert i å få en samarbeidspartner innenfor helse og omsorg. Å kombinere Aleris' kapasitet, erfaring og kompetanse innen helse og omsorg med Arena Helseinnovasjons teknologikunnskap, gir en unik mulighet til å sammen utvikle produkter og tjenester rundt brukerne. Suksessen i bruk av velferdsteknologi er en kombinasjon av organisasjonsendring og langsiktige partnere som satser. Med Aleris får vi nå en stor eier i sektoren som tilfører kompetanse og kapasitet til å kunne få tjenestene ut til kommunene i en helt annen skala, sier styreleder i Caretech AS Kirsti Kierulf.

Velferdsteknologi har til nå utviklet seg i stor fart, uten at utviklingen er blitt fullt integrert i omsorgstjenestene i samme tempo. Samarbeid mellom Aleris og Arena Helseinnovasjon legger til rette for å innføre og utvikle velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Fremtidens omsorgsbehov og forventet mangel på personell tilsier også at teknologi må tas i bruk i langt større grad enn i dag for å løse oppgaven med færre ressurser. Det skaper et behov for nye og mer fleksible tjenester, og nye og innovative samarbeidsformer.

- Sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, omsorgsboliger, trygghetsalarmer, teknologiske hjelpemidler og andre ressurser må støtte opp om og utfylle hverandre. Aleris ønsker å bidra til nye innovative løsninger for norske kommuner, og til livskvalitet for brukerne. Arena Helseinnovasjon blir et viktig bindeledd for å knytte Aleris' helse- og omsorgstjenester enda tettere sammen og blir en viktig del av vår satsing innenfor velferdsteknologi. Vi ser frem til spennende muligheter for tjenesteinnovasjon sammen med Arena Helseinnovasjon, sier Direktør for Omsorgstjenester i Aleris Omsorg Norge, Geir Lægreid.

Om Arene Helseinnovasjon (Caretech AS)
Arena Helseinnovasjons velferdsteknologiske løsninger inkluderer blant annet digitalt tilsyn, trygghetsalarmer, trygg medisinering, trygg spasertur, epilepsivarsling, enuresis-varsling og diabeteskontroll. Arena Helseinnovasjon har utviklet AALT Portalen™ (Ambient Assisted Living Technology); en helhetlig løsning for omsorgsfeltet og som inkluderer et bredt utvalg av tekniske og funksjonelle enkeltløsninger, samt digitale verktøy relevant for helsetjenester og eldreomsorg spesielt. AALT Portalen™ er utviklet i nært samarbeid med brukerrepresentanter, profesjonelle tjenesteleverandører, Akademia og Norske myndigheter. Portalen har i dag over 20 installasjoner i Norge og Sverige.

http://arenahelseinnovasjon.no

Caretech AS er et norsk selskap og er ikke assosiert med det svenske selskapet CareTech AB som i 2015 ble kjøpt av Doro Care.

Om Aleris Omsorg AS
Aleris Omsorg AS er en av landets største private omsorgsaktører og har vært med på å bidra til å utvikle tjenester i hele kjeden av omsorgstjenester i 15 år, i tett samarbeid med det offentlige. Aleris driver i dag 11 sykehjem/omsorgsboliger for kommunene Oslo, Asker, Bergen, Stavanger og Austevoll. Aleris driver hjemmetjenester for ni bydeler i Oslo, og trygghetsalarmtjeneste i fem bydeler sammen med Telenor på oppdrag fra Oslo kommune. Aleris Omsorg AS inngår sammen med Aleris Ungplan & BOI AS i divisjon Aleris Omsorg Norge, som driver virksomhet innenfor Barnevern, Psykisk omsorg, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og Omsorgstjenester.

www.aleris.no

 
 
Mer informasjon, kontakt:
 

Geir Lægreid

Direktør

Omsorgstjenester
Aleris Omsorg Norge

+47 952 00 475


Kirsti Kierulf