VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

HOVEDEIER

Aleris Omsorg AS

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg, BPA, eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 10 000 medarbeidere fordelt på ca 450 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

Aleris Omsorg AS er et av landets største private omsorgsaktører og har kjøpt opp aksjemajoriteten (51 %) i Caretech as.

Å kombinere Aleris sin kapasitet, erfaring og kompetanse innen helse og omsorg med Arena Helseinnovasjon sin teknologikunnskap, gir en unik mulighet til å sammen utvikle produkter og tjenester rundt brukerne.

Aleris Omsorg leverer responsesenter tjenesten for alarmer mellom 08-18. Aleris kan også levere rådgivnings kompetanse om ønskelig.

STOLT MEDLEM AV

Norway Health Tech_logo

Norway Health Tech

Norway Health Tech har i 2017 passert 200 medlemmer og er i ferd med å reposisjonere seg som en vesentlig internasjonal helseaktør på vegne av den norske helsesektoren.  Som Oslo Medtech hadde vi lenge hatt ambisjon om å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020. Nå reposisjonerer vi klyngen og utvider nedslagsfeltet, med bytte av navn som signaliserer at vi representerer virksomheter i hele Norge.

PARTNERE

7Lab

7LAB ble grunnlagt i 2009 med ambisjon om å tilby dyktighet i trådløs kommunikasjon i det nordiske markedet. 7LAB har mange års erfaring i datakommunikasjon. En stor del av deres virksomhet dreier seg om sporingsløsninger via WiFi, installasjon/planlegging/opplæring og feilsøking.

Siden de ikke leverer infrastruktur, har de en unik posisjon som en uavhengig leverandør uten det formål å selge den trådløse tilgangspunkter. Dette er noe som blir satt pris på når de leverer sine uavhengige WiFi inspeksjonstjenester.

 

Abilia

Abilia utvikler, produserer og selger moderne hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser innen områdene Kommunikasjon, Kognisjon, Varsling og Omgivelseskontroll. Deres produkter er lette å tilpasse, og lette å bruke.

Bekey

Bekey ble stiftet med fokus på å utvikle løsninger som gjør det mulig å åpne dører med mobiltelefonen. Deres e-nøkkelsystem er blitt implementert hos 17 kommuner i Danmark, og 40 % av alle oppganger i Kjøbenhavn og er dermed landets største leverandør av digitale nøkler.

Careto AS

Careto AS utvikler og leverer sporingsløsninger og tekniske produkter som skaper økt trygghet og sikkerhet for mennesker og virksomheter.

Careto leverer digitale trygghetsalarmer og nøkler. De har også annen linje support på alle tekniske spørsmål og oppdaterer programvaren løpende med kart fra Google Maps for å sikre beste mulig detaljer for posisjonering utenomhus.

COBS AB

COBS AB er ett av Sveriges ledende selskaper innen alarm- og meldingshåndtering for trådløs kommunikasjon og funksjoner med fokus på trygghet og sikkerhet.

Leverer mye av utstyret og selve signalanlegget RTLS, systemet til sykehjemmet. Det er programvare og hardware komponenter som inngår i deres leveranse.

Drammen Automasjon AS

Drammen Automasjon AS startet som et enmannsfirma i 1998 og er i dag en bedrift med over 10 ansatte. De leverer komplette automasjonsløsninger til industri, olje og gass, og maritim sektor. Det innebefatter HW-design og bygging av styreskap, funksjonsbeskrivelse, programmering og idriftsettelse av leveransen. De leverer også automasjon og engineeringstjenester på konsulentbasis ved konkrete behov.

Leverer korrekt dokumentasjon og klarering av installasjon(er) i henhold til gjeldene regler og hovedentreprenørers krav. Selskapet er også leverandør av integrasjon mellom velferdsteknologi løsningene og Smart hus , SD anlegg. Har også stor erfaring fra større tekniske leveranser.

Picomed

Picomeds spesialitet er brukervennlig teknologi. Deres apparater kan gjøre enkle eller svært kompliserte ting, men de skal alltid være enkle å forstå og enkle å betjene.

Sekoia

Sekoia er et digitalt verktøy for omsorgsboliger som frigjør tid, som kan brukes der det teller mest – å gi omsorg.

Løsningen består av touch-skjermer med tilpassede programmer som er installert for hver beboer. Skjermene gir deg tilgang til all den informasjonen du trenger, akkurat der du trenger det. Resultatet er forbedret omsorg, færre feil og bedre trivsel.

Sekoia leverer programvaren for aktiviteter for ansatte og beboere integrert i AALT-portalen.

Sensagon

Sensagon sitt mål er å gi mennesker en sikrere tilværelse. Med deres løsninger får man bedre oversikt på ting i hjemme. Det å ha kontroll reduserer angst. Man føler seg trygg og føler seg bedre. Derfor ønsker de å hjelpe kommuner, omsorgsboliger og helsetjenester å tilby sine kunder tryggere hjem.

Deres mål er enkelhet. Det skal være enkelt å bruke, installere og vedlikeholde deres løsninger. Enkelheten kombinert med moderne og tiltalende design som gjør at deres produkter lever opp til mottoet – produkter eldre trenger og alle vil ha.

Deres produkter oppfyller standarden for Brannsikkerhet i hjemmet ® og inneholder både komfyrvakt og steinullsbrannvern. Vi ønsker å bidra aktivt til en nullvisjon i antall boligbranner.

TrioVing

TrioVing er Norges største leverandør av låssystemer, beslag, elektromekanisk avlåsning, adgangssystemer, dørautomatikk m.m for sikring og styring av dører, porter og vinduer.

INNOVASJONSPARTNERE

Arena Helse- Forskning og Innovasjon

Arena Helse- Forskning og Innovasjon er en tverr-sektoriell organisasjon med fokus på velferdsteknologi og byggautomasjon, samt at de er tilknyttet tjenesteinnovasjon.

Caretech (Arena Helseinnovasjon) har en sterk tilknytning til organisasjonen og en juridisk forpliktelse til å kommersialisere resultatene av organisasjonens forskning og utvikling når det leder til ferdige produkter.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter.

De har om lag 17.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. De profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der de ikke er representert med eget kontor, drar de veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er de representert i alle norske fylker.

NAV Hjelpemiddelsentral - Buskerud

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sjukepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Papirbredden Innovasjon

Papirbredden Innovasjon er en uavhengig aktør med aktive eiere fra offentlig og privat næringsliv og akademia. De utvikler og gjennomfører innovative prosjekter som har som mål å tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser.

Robotdalen

Ved å bringe sammen industri, akademia og offentlig sektor skaper Robotdalen forutsetninger for en vellykket utvikling og kommersialisering av nye robotløsninger for industri, tjenester, samt helse og omsorg. Løsningene er basert på de spesifikke behov, og sluttbrukere er involvert i produktutviklingen. Dete skaper robotinnovasjoner som blir etterspurt av markedet.

De fanger også opp interessante robotprodukter ute i verden for å få flere internasjonale selskaper etablert i Sverige. Visjonen er at Robotdalen i år 2019 er et internasjonalt anerkjent innovasjonsmiljø.

Vitensenteret -helse og teknologi

Vitensenteret utvikler og tar i bruk helse- og velferdsteknologi, kunnskap og kompetanse for fremtidens helsevesen.

Vitensenteret er et sted for utprøving av ny teknologi, simuleringsforskning og trening av helsepersonell. Gjennom samarbeid med teknologibedrifter og helsefaglige miljøer, skal vi utvikle flere gode løsninger. Målet er at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger.

Västerås Science Park

Västerås Science Park er en støtteaktør for bedrifter med en base i Västerås, og jobber i hele Västmanlands støttesystemer for innovasjon.

En Science Park er et utviklende miljø og møteplass for bedrifter i vekst der mennesker, ideer, kunnskap og kreativitet kan møtes og utvikle seg.