HVEM ER CARETECH

“Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon”

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

Frihet og uavhengighet for alle

De fleste av oss nyter livet og friheten til å bevege seg i eget hjem og i samfunnet rundt oss uten avhengighet av andre. De fleste av oss tar det for gitt. Men hva skjer når vårt daglige liv er påvirket av fysiske eller mentale endringer; svekkelse av vår evne til å leve selvstendig?

DETTE ER CARETECH

Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon

Fysiske og mentale endringer
De fleste av oss nyter livet og friheten til å bevege seg i eget hjem og i samfunnet rundt oss uten avhengighet av andre. De fleste av oss tar det for gitt. Men hva skjer når vårt daglige liv er påvirket av fysiske eller mentale endringer; svekkelse av vår evne til å leve selvstendig?

Samme behov, nye hindringer
De fleste har de samme behovene, men vil da være avhengig av hjelp til å overvinne hindringer for å kunne fortsette å leve et fritt og selvstendig liv.

Bistand på den enkeltes premisser
Arena Helseinnovasjon mener bistand skal ytes med minimal inntrenging og med høy respekt for den enkelte, på den enkeltes egne premisser. Bistand kan være verktøy og tjenester fra samfunnet, profesjonelt helsepersonell, familie og venner, eller en kombinasjon.

Vi møter behovene med AALT Portalen™
Vårt kjerneprodukt AALT Portalen™ kobler mennesker, uavhengig av deres rolle, og gir dem de teknologiske verktøyene som er nødvendig for å gi best mulig helsetjenester skreddersydd for det enkelte individ. AALT Portalen™ kobler ikke bare mennesker sammen, men også mennesker til helsetjenester og velferdsteknologisk utstyr, samt relevante tjenester og underholdning. AALT Portalen™ representerer det totale universet som er nødvendig for samhandling, kommunikasjon, trygghet, sikkerhet og effektivitet.

Høy kvalitet med kostnadseffektivitet
Vi ønsker å bidra til en høy kvalitet på omsorgen for den enkelte til lavest mulig kostnad for tjenesteleverandøren.

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

VI HAR ALLE DE SAMME BEHOVENE

Vi har alle de samme behovene, men enkelte vil være avhengig av hjelp til å overvinne hindringer for å kunne fortsette å leve et fritt og selvstendig liv. Vi ønsker å bidra til denne friheten og selvstendigheten.

BISTAND MED RESPEKT

Caretech mener bistand skal ytes med minimal inntrenging og med høy respekt for den enkelte, på den enkeltes egne premisser. Bistand kan være verktøy og tjenester fra samfunnet, profesjonelt helsepersonell, familie og venner, eller en kombinasjon.

Helsearbeider med teknologi

AALT PORTALEN™

Vårt kjerneprodukt AALT Portalen™ kobler mennesker, uavhengig av deres rolle, og gir dem de teknologiske verktøyene nødvendig for å gi best mulig helsetjenester skreddersydd for det enkelte individ.

Vår historie

Caretech-logo ikon

Caretech ble startet av Petter Stølen og Jonas Haavik på bakgrunn av overbevisningen om at teknologi og tjenesteinnovasjon sammen kan gjøre en dramatisk forskjell i vår tilnærming til helse og omsorg; livene til de som trenger hjelp i hverdagen for en mest mulig trygg og uavhengig tilværelse.

Motivert av sine egne familieopplevelser og en typisk norsk følelse av selvstendighet, er deres visjon å gi folk muligheten til å kontrollere sin egen måte å leve på, uavhengig av fysisk og kognitiv evne.

Grunnleggerne hadde ved etableringen jobbet med konseptet siden 2008 gjennom selskapene Risk Challenger Technology AS og Vitheia Norge AS. Kjerneteknologiene i CareTech har sin historie fra de to sistnevnte selskaper, som også er medeiere i CareTech.

VI vil gjerne høre fra deg!

Lurer du på om din bedrift kan være en aktuell mottaker av våre løsninger, eller har du andre spørsmål om hva vi kan levere er det bare å ta kontakt med oss.