Norske forskningsresultater fra Digitalt Tilsyn og gevinstrapportering blir nå fremmet i Sverige

Bilde er hentet fra Helsedirektoratet sin rapport
 
 
 

Norske forskningsresultater fra Digitalt Tilsyn og gevinstrapportering blir nå fremmet i Sverige


Publisert 23.02.17 Sist oppdatert 23.02.17


 

Vi er veldig stolte over at norske forskningsresultater fra Digitalt Tilsyn og gevinstrapportering blir fremmet i Sverige gjennom Hälsans Nya Verktyg sitt nyhetsbrev denne uken.


Innledningen på ukens nyhetsbrev fra "Hälsans Nya Verktyg":
I ukens ”Uppmärksammat” fremmer vi blant annet to initiativ fra Norge som man kan dra lærdom av. Det ene er en tverrfaglig ABC-opplæring for helse- og sykehuspersonell, og det andre er en rapport som viser de faktiske gevinstene av nasjonale satsninger innen velferdsteknologi. Når det gjelder gevinstrealisering på hjemmebane, har to herrer fra Norrköping både innsikt og meninger å dele vedrørende eksisterende sosiale utfallskontrakter.


Et ekstrakt fra artikkelen:
"Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Helse-og omsorgsdepartementet, 2013) «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknolog 2014-2020». Den nasjonale satsingen har som hovedmålsetning å møte kommunenes informasjons- og kunnskapsbehov for å tilrettelegge for bred bruk av velferdsteknologiske løsninger.

Denne rapporten gir anbefalinger til teknologiområder kommunene bør prioritere når velferdsteknologi skal integreres i helse- og omsorgstjenesten."

Utdrag hentet fra Helsedirektoratets rapport IS-2557, "Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram".

Les artikkelen i sin helhet her

Meld deg på nyhetsbrevet til "Hälsans Nya Verktyg" her!Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Digitalt Tilsyn eller velferdsteknolgi? Send en mail til kirsti@caretech.no eller bruk vårt kontaktskjema