Forskere ved Caretech sin samarbeidspartner Høgskolen i Sørøst-Norge får publisert artikkel om resultater fra Digitalt Tilsyn

 

Forskere ved Caretech sin samarbeidspartner Høgskolen i Sørøst-Norge får publisert artikkel om resultater fra Digitalt Tilsyn

Sist oppdatert 28.11.2016


 

Forskerne ved Høgskolen i Sørøst-Norge har fått publisert resultater fra forskningen knyttet til Digitalt Tilsyn, hvor Caretech sine løsninger blir brukt. Forskningen har identifisert fire typer motstand når velferdsteknologi skal innføres, som alle må adresseres skal vi lykkes med å levere en bedre tjeneste til de som trenger omsorg.


Et ekstrakt fra artikkelen:
Motstand mot co-etablering og gjennomføring ble funnet i alle grupper av interessenter og speiler kompleksiteten i den kommunale konteksten. Fire hoved former for motstand ble identifisert: 1) organisatorisk motstand, 2) kulturell motstand, 3) teknologisk motstand og 4) etiske motstand. Hver motstand har igjen under seg flere del-motstander. Motstanden kommer fra en rekke oppfattet truslene, delvis parallelt, dels på tvers av de fire viktigste former for motstand, for eksempel a) trusler mot stabilitet og forutsigbarhet (frykt for forandring), b) trusler mot rolle og gruppeidentitet (frykt for å miste makt eller kontroll) og c) trusler mot grunnleggende helsetjenester verdier (frykt for å miste moralsk eller faglig integritet).

Det interessante funnet i studien er at når lederskapet klarer å bruke motstanden til noe produktivt, og det er identifisert fra starten, endrer den seg fra å være negativt til å bli noe som er positivt som kan sette fart på prosessen.

Les artikkelen i sin helhetVil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om forskningen eller hvilken velferdsteknologi det er snakk om? Send en mail til kirsti@caretech.no eller bruk vårt kontaktskjema