Digitalt tilsyn – avslutningskonferanse

 
 
 

DIGITALT TILSYN - AVSLUTNINGSKONFERANSE


Publisert 24.03.17 Sist oppdatert 24.03.17


 

HVORDAN SKAPE VERDIER VED ØKT BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI
– OG HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

TID: 4. MAI 2017 kl 10.00 – 15.00
STED: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn, Adresse: Kjølnes Ring 56

I forskningsprosjektet Digitalt Tilsyn har vi sammen undersøkt hva som hemmer og fremmer implementering av velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten. Deltakere har vært åtte kommuner, næringsliv og to forskningsinstitusjoner. Digitalt Tilsyn er nå en nasjonalt anbefalt velferdsteknologi og etter tre år skal vi nå samles for å oppsummere prosjektet.

Forskningen viser at velferdsteknologi gir økt trygghet for både brukere, pårørende og ansatte. Likevel er det en rekke utfordringer:
• Motstand mot bruk av velferdsteknologi – en myte?
• Hvordan oppnå reell verdiskaping?
• Hvordan blir kommunene en krevende og kompetent kunde?
• Hvordan løse etiske dilemmaer? Er det forsvarlig å ikke ta teknologien i bruk?
• Hvordan rigge for raskere og enklere implementering?

Fullstendig program kommer!
Meld deg på HER


 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om prosjektet DIgitalt TIlsyn? Send en mail til kirsti@caretech.no eller bruk vårt kontaktskjema