Bruk av AALT PortalenTM

AALT Portalen i nettleser

Velferdsteknologien er koblet opp mot en portal på nettet, som gir full oversikt over alarmene som er innstallert. Her konfigureres også alarmer, slik at en hver bruker vil kunne ha et skreddersydd alarmsystem.

Skreddersydd alarmer til enhver bruker, og full oversikt for hjelpere.

Ved å bruke portalen på nett vil en ansatt kunne få full oversikt over alle alarmer tilhørende en bruker, gps lokasjon og alarmhistorikk.

Med portalen kan ansatte skreddersy hver enkelt alarm tilhørende en bruker, slik at alarmen kun gir den informasjonen som ønskes.

Alarmer kan skreddersys til grupper og individer. Dette gir en oversiktlig hverdag for de ansatte, hvor hver alarm har bestemte alarmmottakere.

AALT in hand

Portalen er koblet opp mot en applikasjon kalt AALT in Hand som er svært brukervennlig. Her kobles alarmer til en applikasjon på mobilen, og alarmer kan enkelt behandles herifra.

AALT Portalen vil være koblet opp mot en applikasjon kalt AALT in Hand. I denne applikasjonen vil en ansatt ha full oversikt over aktive alarmer. Applikasjonen vil forenkle hverdagen til en ansatt, og gjøre behandling av alarmer til en veldig enkel prosess. En ansatt er kun et par tastetrykk unna av å behandle en alarm, og samtidig oppdatere alle andre ansatte!

Aktive alarmer vil vises i applikasjonen med informasjon om hvor alarmen kommer fra, hva som har utløst alarmen og prioriteten til alarmen.

Kun et par tastetrykk unna varsling om akutt hjelp ved en alarm.