Bestic AB har idag förvärvats av Brighter ABs dotterbolag; Brighter Two AB som ligger bakom jDome BikeAround

 

Bestic AB har idag förvärvats av Brighter ABs dotterbolag; Brighter Two AB som ligger bakom jDome BikeAround

Sist oppdatert 30.10.2016


 

 

I samband med förvärvet slås de båda bolagen samman under namnet Camanio Care och VD för det nya bolaget blir Catharina Borgenstierna. Brighter AB utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård.

Sammanslagningen till Camanio Care skapar ett större och starkare bolag med stor tillväxtpotential. Eftersom båda bolagens produkter och tjänster inom välfärdsteknik riktar sig mot samma kundgrupper skapas synergier som gagnar alla kunder och samarbetspartners.

- Det här samgåendet är ett led i vår ambition att stärka vår närvaro för att kunna ge bästa möjliga support och service till våra kunder. Vidare ser vi att Bestics produktportfölj kompletterar jDome och tillsammans kan vi nu på ett bättre sätt ta till vara på marknadspotentialen, säger Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care.

Bortsett från ett nytt namn, ny webblats och så småningom nya och gemensamma lokaler i Kista, planeras inga större förändringar. Det nya bolaget kommer att sälja Bestic ABs alla befintliga produkter och tjänster såväl som jDome BikeAround precis som tidigare. Alla affärer, avtal, leveranser och åtaganden löper på som tidigare och alla medarbetare kommer att arbeta vidare i det nya bolaget.

Läs pressmeddelandet från Brighter AB.


 

Om jDome

jDome® BikeAround™ är ett relationsskapande hjälpmedel som aktiverar hjärna och hjärta hos äldre. Idén har sitt ursprung i datorspelsindustrin och lösningen består av en omslutande skärm, en dome, som är kopplad till en träningscykel och Googles karttjänst Google Street View.

Fötterna på tramporna och händerna på styret, i kombination med möjligheten att styra fritt i den verkliga miljön som projiceras på skärmen, skapar en unik känsla av att befinna sig där på riktigt. Målet är ökad patientnytta, ökad samvaro och förhöjd vård- och livskvalitet, samt att jDome® BikeAround™ ska fungera som en mötesplats som man söker sig till för stimulans, aktivering och samtal som gör vardagen lite bättre och lite roligare.

www.jdome.com


 

Om Bestic AB

Bestic AB är ett innovativt företag som erbjuder hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättningar, samt utbildningar och verksamhetsutveckling till vård- och omsorgsboenden. Vi tror att framtidens välfärd skapas genom kvalitets- förbättrande innovationer som frigör tid!

Företaget grundades i Sverige 2004 av Sten Hemmingsson som var i behov av ett bra äthjälpmedel p.g.a. en polio-skada. Utvecklingsarbetet av hjälpmedlet pågick under sju år och genomfördes i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Robotdalen, Promobilia och flertalet andra intressenter. Idag är Bestic® en CE-märkt medicinteknisk produkt och går att köpa, hyra och leasa. Den går även att erhålla via förskrivningsprocess i flera landsting.

Vi har idag distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England, Spanien, Frankrike, USA och Australien. Tillverkning sker i Eskilstuna med huvudkontor i Stockholm.

www.bestic.seVil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om sammenslåingen mellom våre leverandører? Send en mail til kirsti@caretech.no eller bruk vårt kontaktskjema