DETTE ER CARETECH

HVEM ER CARETECH

Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon

Fysiske og mentale endringer
De fleste av oss nyter livet og friheten til å bevege seg i eget hjem og i samfunnet rundt oss uten avhengighet av andre. De fleste av oss tar det for gitt. Men hva skjer når vårt daglige liv er påvirket av fysiske eller mentale endringer; svekkelse av vår evne til å leve selvstendig?

Samme behov, nye hindringer
De fleste har de samme behovene, men vil da være avhengig av hjelp til å overvinne hindringer for å kunne fortsette å leve et fritt og selvstendig liv.

Bistand på den enkeltes premisser
Arena Helseinnovasjon mener bistand skal ytes med minimal inntrenging og med høy respekt for den enkelte, på den enkeltes egne premisser. Bistand kan være verktøy og tjenester fra samfunnet, profesjonelt helsepersonell, familie og venner, eller en kombinasjon.

Vi møter behovene med AALT Portalen™
Vårt kjerneprodukt AALT Portalen™ kobler mennesker, uavhengig av deres rolle, og gir dem de teknologiske verktøyene som er nødvendig for å gi best mulig helsetjenester skreddersydd for det enkelte individ. AALT Portalen™ kobler ikke bare mennesker sammen, men også mennesker til helsetjenester og velferdsteknologisk utstyr, samt relevante tjenester og underholdning. AALT Portalen™ representerer det totale universet som er nødvendig for samhandling, kommunikasjon, trygghet, sikkerhet og effektivitet.

Høy kvalitet med kostnadseffektivitet
Vi ønsker å bidra til en høy kvalitet på omsorgen for den enkelte til lavest mulig kostnad for tjenesteleverandøren.

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

ANSATTE

CRO - Forskning og utvikling

Petter Stølen

+47 976 50 543


Petter har mer enn 30 års erfaring med utvikling, leveranser, kvalitetssikring, produkt- og konseptutvikling fra IKT-industrien. Han har jobbet for store og mellomstore selvverdikjeder vha IKT. De senere årene har han arbeidet med omsorgsteknologi i Buskerudregionen, og er i dag gründer og daglig leder i Caretech AS.

Petter vil selv ta rollen som prosjektleder og vil aktivt delta i de ulike delene av leveransen. I rollen som prosjektleder vil han også være medlem i styringsgruppen i prosjektet, og være ansvarlig for samhandling mellom de ulike aktørene.

Det viktigste er å sørge for å legge til rette for en mest mulig effektiv løsning som møter tjenesteleverandøren og beboerens behov. Han sørger for å bringe videre all erfaring og resultater fra tidligere leveranser, og fokusere for å få satt en løsning som fremmer tjenesteinnovasjon samt nye og bedre måter å levere omsorg på.

«Teknologien vår skal være adaptiv og inkluderende og understøtte tjenesteproduksjon.»

2009-2016: Daglig leder i Caretech AS

Jobber aktivt med innovasjonsmiljøet og akademia i HSØ, Driv Inkubator og Papirbredden Innovasjon. I OFU prosjekt teknologi, tjeneste, konseptutvikling og leveranser innenfor helse og omsorg. Nettverksbygger i innovasjonsklynger, bransjeglidende innovasjonsarbeid innenfor teknologiutvikling og tjenesteleveranser.

2007-2009: CEO, COO Yamanu AS

Sikkerhet i Norsk Nødnett-prosjektet. Informasjon, sikkerhet, rutiner og prosedyrer for UD.

2003-2007: COM Communicate AS.

Nasjonal og internasjonal konsulent og prosjektleder innenfor IKT-standardisering og verdikjedeintegrasjon business to business (B2B) og business to consumer (B2C) for områdene handel, produksjon og helse. Utvikling av «integrasjon» som tjeneste.

CEO

Kirsti KIERULF

+47 971 91 128


Kirsti har mer enn 25 års erfaring i IkT-industrien med strategisk ledelse, etablering og vekst av selskaper, lederjobber i store ikt-selskaper nordisk og internasjonalt, styreverv og styreledelse. I dag arbeidende styreleder og eier i Caretech, et selskap innen velferdsteknologi.

Kirsti er medlem i styringsgruppen i prosjektet og ansvarlig for arkitekturvalg, samhandling med nasjonale standarder og bruk av nasjonale felleskomponenter og felles løsninger. Hun utvikler og leverer organisasjonsutviklingsprogram og sikrer at innovasjonshøyden i prosjektene blir ivaretatt uten at de forstyrrer den daglige driften.

2016: Arbeidende styreleder Caretech

2015: SVP EVRY Local Government and Health

2013-2014: Leder KommIT.

Etablerte og skalerte KommIT, et nasjonalt program for arkitektur i kommunesektoren. Tok frem arkitekturprinsipper, etablerte læringsportal og løsninger for deling i kommunesektoren.

2006-2013: Direktør Accenture

Nordisk innovasjon og forskningsdirektør, internasjonal rolle for spredning av Altinn til hele konsernet, etablerte løsningen i Østerrike. Etablerte Fast Innovation Center samarbeid med Fast Microsoft i Norge, internasjonalt kompetansesenter. Etablerte næringslivsstipend for ansatte for å ta doktorgrader.

2004-2006: Adm.Dir Expology

Ledelse og utvikling av innovative innholdsløsninger for kunder I Norge.

CIO - Support og teknisk analyse og integrasjon

Morten MOLAND

+47 466 37 454/ +46 72 9309032


Morten har 35 års erfaring innen IkT og har erfaring fra strategiutvikling, markedsutvikling, operasjonell ledelse, innovasjon og forretningsutvikling IkT infrastruktur og konseptutvikling. Han er i dag ambassadør for velferdsteknologi i Caretech AS.

Morten er ansvarlig for forretningsutvikling innen Telecare og Telehealth-løsning. Han står for arbeidet med internasjonalisering av bedrift og løsninger, og analyserer markedets reaksjoner. Han står også for den strategiske posisjoneringen og salget i Caretech AS.

2011-2016: Caretech AS

Ambassadør for velferdsteknologi og partner

2011-2012: InCoax Networks Europe AB

Forretningsutvikling

2009-2010: Cloud Group B.V.

CEO og grunnlegger

2005-2009: CDG Europe B.V.

CEO/International VP Sales

2001-2003: Genesis-IT AB

Markedsdirektører

STYRET

STYRELEDER

Geir LÆGREID

+47 952 00 475


STYREMEDLEM

Jan Erik DANIELSEN


STYREMEDLEM

Petter STØLEN

+47 976 50 543


STYREMEDLEM (Vicama Holdning)

Sven Erik HANSEN


STYREMEDLEM (MA Aleris omsorg Norge AS)

Pål Stange

+47 90 50 09 12


STYREMEDLEM (Aleris omsorg AB)

Peter Ceder

+46 08-123 190 08