AALT Portalen™

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

CareTech har utviklet en banebrytende løsning og produkt for eldreomsorgen kalt AALT Portalen™. Dette er en tjenestemodell for å digitalisere velferdsteknologi, som vi mener vil gjøre hverdagen til personer innen helse- og omsorgssektoren bedre.

UTVIKLET SAMMEN MED ULIKE AKTUELLE AKTØRER

AALT Portalen er utviklet i nært samarbeid med eldrerepresentanter, profesjonelle tjenesteleverandører, Akademia og norske myndigheter.

Den er i tillegg testet grundig i flere piloter og vi har i dag over 20 instalasjoner i Skandinavia.

BIDRAR TIL ØKT KVALITET PÅ HELSETJENESTER

Portalen kobler mennesker sammen, uavhengig av deres rolle, og gir dem de teknologiske verktøyene som er nødvendig for å gi best mulig helsetjenester skreddersydd for det enkelte individ.

AALT Portalen representerer det totale universet som er nødvendig for samhandling, kommunikasjon, trygghet, sikkerhet og effektivitet.

AALT PORTALEN™ HAR FLERE TEKNOLOGISKE EGENSKAPER

Fungerer på alle plattformer

Verdifult brukergrensesnitt for ulike roller i eldreomsorgen

Basert på en moderne Internet of Things -plattform. Les mer om IoT.

Portalen er åpen, som vil si at den integrerer alle relevante tekniske utstyrsenheter.

BRUK AV AALT PORTALENTM

AALT PORTALEN I NETTLESER

AALT PORTALEN I NETTLESER

Velferdsteknologien er koblet opp mot en portal på nettet, som gir full oversikt over alarmene som er innstallert.

Her konfigureres også alarmer, slik at en hver bruker vil kunne ha et skreddersydd alarmsystem.

Les mer
AALT PORTALEN IN HAND

AALT PORTALEN IN HAND

Portalen er koblet opp mot en applikasjon kalt AALT in Hand som er svært brukervennlig.

Her kobles alarmer til en applikasjon på mobilen, og alarmer kan enkelt behandles herifra.

Les mer

ALARMSCENARIOER

AALT Portalen består av flere alarmscenarioer som kan integreres i systemet avhengig av hver enkelt tjenestemottakers behov.

DIGITALT TILSYN

Digitalt tilsyn er en grunnpakke som inkluderer et knippe teknologiske utstyrsenheter, utvalgt med bakgrunn i vår lange erfaring med velferdsteknologi. Digitalt tilsyn består i hovedsak av følgende funksjonelle løsninger:

Tilstedeværelse i seng

Tilstedeværelse i bolig

Varsling når bolig forlates.

 

Digitalt tilsyn har spesialiserte tilnærminger avhengig om det er snakk om natt-tilsyn eller dagtilsyn.

Som alle våre produkter og løsninger administreres funksjonene på individuelle basis via vår AALT Portal™.

TRYGG SPASERTUR

Bruken av GPS for å sikre utvidet tilsyn av en pasient, også når pasienten ikke oppholder seg i egen bolig, omsorgsbolig eller institusjon er økende.

Ukentlig er det leteaksjoner i norske kommuner på grunn av bortkommende personer, og årlig er det relaterte dødsfall.

 

GPS-tilsyn sikrer en trygg spasertur!

Arena Helseinnovasjon leverer flere ulike GPS utstyrsvarianter. Uavhengig av variant håndteres alle på samme måte gjennom AALT Portalen™.

TILSTEDEVÆRELSE I SENG

Løsninger for å ha tilsyn med tilstedeværelse i seng kan benyttes til flere konstruktive formål i omsorg. Vandring er en kjent utfordring i omsorgssektoren, og det er viktig å sikre et godt tilsyn for de som er såkalte ”vandrere”.

 

Sengematter

En av flere teknologiske løsninger som kan bidra til godt tilsyn er sengematter som varsler når et individ forlater sengen. Videre kan sengematter forhindre fall og varsle ved opphold i seng over lengre perioder som innebærer risiko.

 

Standardutstyr

Arena Helseinnovasjon har dette produktet som en standardisert del av sin grunnpakke ”Digitalt tilsyn”, og kan også leverer flere ulike utstyrsvarianter knyttet til tilstedeværelse.

ENURESISVARSLING

Ufrivillig vannlating

Ufrivillig vannlating er et alvorlig problem for de som opplever dette, samtidig som det også er ubehagelig for tjenesteleverandør. Det er viktig å raskt oppdage og håndtere vannlating for å minimere ubehaget.

 

Slipper unødvenige kontroller

Med enuresis varsling slipper personalet å kontrollere pasienten regelmessig og får varslinger kun når hendelsen er inntruffet. Dette sparer tid, ubehag og sikrer en bedre nattesøvn for de som må kontrolleres på nattestid.

Arena Helseinnovasjon leverer flere ulike utstyrsvarianter for enuresis varsling.

EPILEPSIVARSLING

Epilepsi alarm detekterer ristninger i seng og varsler umiddelbart ved ristninger over satte parameter.

Arena Helseinnovasjon leverer flere ulike utstyrsvarianter for epilepsivarsling, både matter og armbånd. Vi tilbyr også profesjonell rådgivning på fagområdet epilepsi via samarbeidspartnere ved behov.

VANDRINGSVARSLING

Vandring varsler når en spesifikk dør åpnes er satt opp med en magnet-sensor.

MEDISINVARSLING

Medisin-dosett sender et varsel fra sitt system om at medisin ikke er tatt.

Det intelligente doseringssystemet forbedre pasientens etterlevelse med langvarig medisinering:

Sikrer korrekt bruk av medisiner for å redusere risikoen for overdoser

Minsker risikoen for bivirkninger

Øker den effektive arbeidstiden for pleiepersonalet.

 

Nettoeffekten vil være merkbare kostnadsbesparelser for kommuneøkonomien.

TEMPERATURVARSLING

Temeperatur alarm overvåker temperaturen i et område og generer varslinger hvis temperaturen blir for lav eller for høy i forhold til gitte parameter.