En tryggere og bedre hverdag med Caretech

Løsninger innen velfersteknologi for organisasjoner, ansatte og pårørende

Caretech blir del av OneCo

22. januar 2018

OneCo Technologies har kjøpt samtlige aksjer, og Caretech AS er nå et 100% eid datterselskap til OneCo Technologies og blir integrert i OneCo sin satsing på velferdsteknologi.

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

AALT Portalen™

Vårt  beste verktøy for deg som jobber innen helse og omsorg.

AALT Portalen™ kobler mennesker sammen, uavhengig av deres rolle, og gir dem de teknologiske verktøyene som er nødvendig for å gi best mulig helsetjenester skreddersydd for det enkelte individ.

Organisasjoner og kommuner

For organisasjoner og kommuner

Med konfigurerbare alarmer og gruppefunksjoner er det enkelt å sette riktig alarm til riktig individ/skift. Det er allerede over 20 innstallasjoner i Skandinavia som bruker portalen vi distrubuerer.

Våre løsninger følger norske lover, lisenser og standarer. Vi sammerbeider tett opp mot forskning og utvikling av velferdsteknolgi.

Omsorgsarbeidere

For ansatte i helse og omsorg

Vår teknologi gir en enklere og mer oversiktlig hverdag for ansatte i helse & omsorg sektoren. God, enkel og mobil oversikt og behandling av alarmer.

Vi tror vår teknologi vil frigjøre tid for en omsorgsarbeider, som igjen kan brukes på økt velvære for pasienter.

Pårørende

For pårørende

Med digitalisert velferdsteknologi vil hverdagen til en bruker føles tryggere. Teknologien vår frigjør en omsorgsarbeiders varme hender, og gjør at brukeren bedre kan mestre egen helse.

Hverdagen vil bli enklere og bedre for både hjelper og bruker.

Ta eLærings-kurs med Caretech Academy for å lære mer om bruk av velferdsteknologi

Testbruker
BrukerID: kundeservice@caretech.no
Passord: Demo01

Er du interessert i å få vite mer om Caretech Academy?

Ta kontakt med oss ved å sende en mail til firmapost@caretech.no, eller benytt vårt kontaktskjema.

Aleris Omsorg AS er et av landets største private omsorgsaktører og har kjøpt opp aksjemajoriteten (51 %) i Arena Helseinovasjon (Caretech as).

Å kombinere Aleris sin kapasitet, erfaring og kompetanse innen helse og omsorg med Arena Helseinnovasjon sin teknologikunnskap, gir en unik mulighet til å sammen utvikle produkter og tjenester rundt brukerne.

Caretech består av det gamle Caretech Norge og Arena Helse Innovasjon. Våre velferdsteknologi-løsninger vil fremover bli solgt og levert fra Caretech, og Arena Helse Innovasjon blir et rent innovasjons og utviklingsselskap eiet av Caretech.

Caretech AS er et norsk selskap og er ikke assosiert med det svenske selskapet CareTech AB som i 2015 ble kjøpt av Doro Care.

Arena Helseinnovasjon mener bistand skal ytes med minimal inntrenging og med høy respekt for den enkelte, på den enkeltes egne premisser.

På grunn av dette har Arena Helseinnovasjon utviklet velferdsteknologiske løsninger i nært samarbeid med brukerrepresentanter, profesjonelle tjenesteleverandører, Akademia og Norske myndigheter.