VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER
VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER

Enklere liv med digital støtte

Enklere liv med digital støtte

Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon

Enklere liv med digital støtte

Enklere liv med digital støtte

Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon

Enklere liv med digital støtte

Enklere liv med digital støtte

Frihet og uavhengighet til våre nære og kjære gjennom fungerende og åpen innovasjon

VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER
Slider
Organisasjoner og kommuner

For organisasjoner og kommuner

Med konfigurerbare alarmer og gruppefunksjoner er det enkelt å sette riktig alarm til riktig individ/skift. Det er allerede over 20 innstallasjoner i Skandinavia som bruker portalen vi distrubuerer.

Våre løsninger følger norske lover, lisenser og standarer. Vi sammerbeider tett opp mot forskning og utvikling av velferdsteknolgi.

Omsorgsarbeidere

For omsorgsarbeidere

Vår teknologi gir en enklere og mer oversiktlig hverdag for ansatte i helse & omsorg sektoren. God, enkel og mobil oversikt og behandling av alarmer.

Vi tror vår teknologi vil frigjøre tid for en omsorgsarbeider, som igjen kan brukes på økt velvære for pasienter.

Pårørende

For pårørende

Med digitalisert velferdsteknologi vil hverdagen til en bruker føles tryggere. Teknologien vår frigjør en omsorgsarbeiders varme hender, og gjør at brukeren bedre kan mestre egen helse.

Hverdagen vil bli enklere og bedre for både hjelper og bruker.

Lykkelige eldre, hjemme, på kjøkkenet

AALT Portalen™

CareTech har utviklet en banebrytende løsning og produkt for eldreomsorgen kalt AALT Portalen™. Dette er en tjenestemodell for å digitalisere velferdsteknologi, som vi mener vil gjøre hverdagen til personer innen helse- og omsorgssektoren bedre.

 

 UTVIKLET SAMMEN MED ULIKE AKTUELLE AKTØRER

 

 BIDRAR TIL ØKT KVALITET PÅ HELSETJENESTER

 

 AALT PORTALEN™ HAR FLERE TEKNOLOGISKE EGENSKAPER

NYHETER

Image is not available

03.05.2017
Caretech vil gratulere hele gjengen ved Klockarkärleken for å ha kommet til finalen.

Image is not available

03.05.2017
Caretech vil gratulere hele gjengen ved Klockarkärleken for å ha kommet til finalen.

Image is not available

04.04.2017

Regnér tar emot utredning om ökad kvalitet i äldreomsorgen

Image is not available

24.03.2017

HVORDAN SKAPE VERDIER VED ØKT BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI
– OG HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

Image is not available

08.03.2017

Ett öppnare boende med lugnare puls och aktiva, trygga äldre. Det blev resultatet när Klockarkärleken i Västerås tog hjälp av ny teknik för tillsyn och säkerhet.

Image is not available

23.02.2017
Vi er veldig stolte over at norske forskningsresultater fra Digitalt Tilsyn og gevinstrapportering blir fremmet i Sverige gjennom Hälsans Nya Verktyg sitt nyhetsbrev denne uken.

Image is not available
Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

19.12.16

Caretech har vært med å bidra i workshopen til Teknologirådet om fremtidens helseteknologi.

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

19.12.16

Caretech har vært med å bidra i workshopen til Teknologirådet om fremtidens helseteknologi.

Hvilken helserevolusjon vil vi ha?

19.12.16

Caretech har vært med å bidra i workshopen til Teknologirådet om fremtidens helseteknologi.

Image is not available

15.12.16
Caretech vil også i år være med på MVTe, den største messen for velferdsteknologi og eHelse i Sverige.

Caretech til MVT

15.12.16
Caretech vil også i år være med på MVTe, den største messen for velferdsteknologi og eHelse i Sverige.

Caretech til MVT

15.12.16
Caretech vil også i år være med på MVTe, den største messen for velferdsteknologi og eHelse i Sverige.

Image is not available
Forskning på Digitalt tilsyn

28.11.2016
Forskere ved Caretech sin samarbeidspartner Høgskolen i Sørøst-Norge får publisert artikkel om resultater fra Digitalt Tilsyn

28.11.16
Forskere ved Caretech sin samarbeidspartner Høgskolen i Sørøst-Norge får publisert artikkel om resultater fra Digitalt Tilsyn.

28.11.16
Forskere ved Caretech sin samarbeidspartner Høgskolen i Sørøst-Norge får publisert artikkel om resultater fra Digitalt Tilsyn

Image is not available

30.10.2016
Bestic AB har idag förvärvats av Brighter ABs dotterbolag; Brighter Two AB som ligger bakom jDome BikeAround.

Bestic och jDome bildar tillsammans Camanio Care

30.10.2016
Bestic AB har idag förvärvats av Brighter ABs dotterbolag; Brighter Two AB som ligger bakom jDome BikeAround.

Image is not available

28.10.2016

I 2011 ble kommunen med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, og har siden jobbet systematisk og målrettet med å sette boligsosialt arbeid i sentrum for alle kommunens avgjørelser.

Holmestrand er nominert til spennende pris hvor våre løsninger inngår

28.10.2016

Arrow
Arrow
Slider

Aleris Omsorg AS er et av landets største private omsorgsaktører og har kjøpt opp aksjemajoriteten (51 %) i Arena Helseinovasjon (Caretech as).

Å kombinere Aleris sin kapasitet, erfaring og kompetanse innen helse og omsorg med Arena Helseinnovasjon sin teknologikunnskap, gir en unik mulighet til å sammen utvikle produkter og tjenester rundt brukerne.

Caretech består av det gamle Caretech Norge og Arena Helse Innovasjon. Våre velferdsteknologi-løsninger vil fremover bli solgt og levert fra Caretech, og Arena Helse Innovasjon blir et rent innovasjons og utviklingsselskap eiet av Caretech.

Caretech AS er et norsk selskap og er ikke assosiert med det svenske selskapet CareTech AB som i 2015 ble kjøpt av Doro Care.

Arena Helseinnovasjon mener bistand skal ytes med minimal inntrenging og med høy respekt for den enkelte, på den enkeltes egne premisser.

På grunn av dette har Arena Helseinnovasjon utviklet velferdsteknologiske løsninger i nært samarbeid med brukerrepresentanter, profesjonelle tjenesteleverandører, Akademia og Norske myndigheter.